dsc09123
dsc09123dsc09127dsc09128dsc09129dsc09131dsc09133dsc09134dsc09135dsc09136dsc09125dsc09130dsc09138

BEE CALABASH

 

Bee Calabash Group 4
Made in Vietnam by DzungNguyen
Briar/Vulcantite
Pipe length: 142mm
Bowl Width: 54mm
Bowl Height: 48 mm
Chamber Width: 19 mm
Chamber Depth: 42 mm

✔ DzungNguyen Pipes Fanpage » Xem thêm
✔ Thông tin liên hệ » Liên hệ


Danh mục: