P1040910
P1040910P1040909P1040907P1040906P1040905P1040902P1040901

BAMBOO CAVALIER

 

Briar/Bamboo/Vulcanite
Pipe length: 280/220/135mm
Bowl Height: 42mm
Bowl Width: 36mm
Chamber Width: 20mm
Chamber depth: 35mm

✔ DzungNguyen Pipes Fanpage » Xem thêm
✔ Thông tin liên hệ » Liên hệ


Danh mục: