dsc09051
dsc09055dsc09057dsc09058dsc09059dsc09060dsc09061dsc09063dsc09064dsc09066dsc09069dsc09070dsc09073

BAMBOO RHODESIAN

 

Made in Vietnam by Dzung Nguyen
Bamboo Rhodesian Group 3
.
Briar/Bamboo/Vulcantite
Pipe length: 133mm
Bowl Width: 40mm
Bowl Height: 43mm
Chamber Width: 19mm
Chamber Depth: 35mm

✔ DzungNguyen Pipes Fanpage » Xem thêm
✔ Thông tin liên hệ » Liên hệ


Danh mục: