dsc09082
dsc09076dsc09077dsc09078dsc09079dsc09080dsc09081dsc09082dsc09083dsc09084dsc09085dsc09086dsc09087dsc09088dsc09089dsc09090

BAMBOO FREEHAND

 

Made in Vietnam by Dzung Nguyen
Bamboo Freehand Group 4
.
Briar/Bamboo/Vulcantite
Pipe length: 150mm
Bowl Width: 45mm
Bowl Height: 45mm
Chamber Width: 20mm
Chamber Depth: 38mm

✔ DzungNguyen Pipes Fanpage » Xem thêm
✔ Thông tin liên hệ » Liên hệ


Danh mục: