DSC08269
DSC08275DSC08274DSC08273DSC08272DSC08269DSC08268DSC08267

BAMBOO APPLE

 

Briar/Bamboo/Vulcanite
Pipe length: 128mm
Bowl Height: 39mm
Bowl Width: 32mm
Chamber Width: 18.5mm
Chamber depth: 34mm

✔ DzungNguyen Pipes Fanpage » Xem thêm
✔ Thông tin liên hệ » Liên hệ


Danh mục:

Thông tin thêm

Chất lượng

A, B, C